Wat is een recyclage premie?

De recyclage premie, enkel van toepassing voor particulieren zonder BTW-nummer,  wordt toegepast bij het inleveren van ‘een volledige oude wagen’. De wagen moet minstens 6 maanden zijn ingeschreven  in België en de persoonsgegevens van de oude in te leveren wagen moeten overeenkomen met het inschrijvingsformulier en de factuur van de nieuwe wagen. Het in te leveren voertuig moet volledig, ongeval- of brand vrij zijn en in staat om zelfstandig te starten en te rijden. Het voertuig mag eveneens niet afgekeurd zijn voor de technische keuring en/of moet dus een geldig groen keuringsbewijs kunnen voorleggen. De waarde van deze recyclage premie is eveneens afhankelijk van de Euronorm; Euro 1&2&3 : 150€, Euro 4: 250€; Euro 5 : 300€.
De recyclage premie is een onafhankelijk premie, die niet kan vermeerdert worden met de werkelijke waarde van het voertuig, de recyclage premie is de minimum waarde voor het voertuig
De recyclage is niet van toepassing op al onze wagens.