Wat is de Green Bonus?

Ook wij willen ons steentje bijdrage aan een groenere planeet - een beter ecologische evenwicht in het europees wagenpark - en zorgen dat er nog een toekomst is voor onze volgende generaties.
Met deze greenbonus willen wij U een extra incentive geven om uw oude, vervuilende wagen in te ruilen voor een nieuw en ecologisch exemplaar.
Daarom hebben wij deze green bonus in het leven geroepen.
Waaraan moet uw oude wagen voldoen :
Enkel van toepassing voor particulieren zonder BTW-nummer,  wordt toegepast bij het inleveren van ‘een volledige oude wagen’. De wagen moet minstens 6 maanden zijn ingeschreven  in België en de persoonsgegevens van de oude in te leveren wagen moeten overeenkomen met het inschrijvingsformulier en de factuur van de nieuwe wagen. Het in te leveren voertuig moet volledig, ongeval- of brand vrij zijn en in staat om zelfstandig te starten en te rijden. Het voertuig mag eveneens niet afgekeurd zijn voor de technische keuring en of moet een geldig groen keuringsbewijs kunnen voorleggen. De waarde van deze greenbonus is eveneens afhankelijk van de Euronorm; Euro 1&2&3 : 150€, Euro 4: 250€; Euro 4 : 300€
De greenbonus is een onafhankelijk bonus, die niet kan vermeerdert worden met de werkelijke waarde van het voertuig, de greenbonus is de minimum waarde voor het voertuig.
De greenbonus is niet van toepassing op al onze wagen, enkel op onze ecologische modellen met een lage CO² en NOX.