Veelgestelde vragen

Al de wagens die u terug vindt op www.ottostad.be zijn op voorraad en onmiddellijk leverbaar.
Al onze wagens zijn op voorraad en kunnen in principe onmiddellijk geleverd worden.
Met onmiddellijk bedoelen we:" geef ons ook even wat tijd" om de door U gekozen auto opnieuw te poetsen.
 
Het makkelijkste voor U en voor ons is dat U de wagen betaald via overschrijving.
Afhankelijk van de financiële instelling kan dit tot 48h in beslag nemen.
Wil u de auto eerst zien en dan betalen, dan kan dat ook, maar dan heeft u wat meer geduld nodig om uw nieuwe wagen in ontvangst te kunnen nemen.
Wij aanvraaden tot 3.000€ (max 2.999,99€) in cash en dit volgens de wet van 01/01/2014 - strijd tegen de witwaspraktijken.
Hierop worden geen uitzonderingen gemaakt.
 
Hiervoor zijn een aantal redenen:
 
 • OTTOSTAD heeft geen vaste contracten met een bepaalde fabrikant(en) / invoerder(s) van een wel bepaald merk.
  Wij kopen onze auto’s in alle Europese landen, daar waar ze duidelijk goedkoper zijn als bij ons in België.
 • Bij OTTOSTAD kopen wij heel veel auto’s tegelijk aan hierdoor wij kunnen genieten van extra kortingen door ons groter aankoopvolume.
  GOEDKOPER KOPEN = GOEDKOPER VERKOPEN.
  En U als klant profiteert daarvan.
 • Bij OTTOSTAD moeten we niet voldoen aan de normen die een invoerder hun merkverdelers oplegt om uniformiteit te creëren.
  Met andere woorden, onze bureaus hoeven niet van het duurste merk te zijn, wij moeten geen welbepaalde vloertegels leggen, wij hebben geen dure catalogussen van alle modellen die we verkopen, wij hebben eenvoudige en duidelijke productfiche per verkocht model.
  LAGERE KOSTEN = LAGERE PRIJZEN
Wij verkopen alleen nieuwe of bijna nieuwe wagens.
Onze wagens vallen allemaal onder de alles omvattende Europese fabrieksgarantie die elk merk verplicht is te geven op hun verkochte modellen.
In tegenstelling tot wat vele dealers hun klanten willen laten geloven, is het niet de merkverdeler die de garantie geeft maar wel het merk zelf.
 
De recyclage premie, enkel van toepassing voor particulieren zonder BTW-nummer,  wordt toegepast bij het inleveren van ‘een volledige oude wagen’. De wagen moet minstens 6 maanden zijn ingeschreven  in België en de persoonsgegevens van de oude in te leveren wagen moeten overeenkomen met het inschrijvingsformulier en de factuur van de nieuwe wagen. Het in te leveren voertuig moet volledig, ongeval- of brand vrij zijn en in staat om zelfstandig te starten en te rijden. Het voertuig mag eveneens niet afgekeurd zijn voor de technische keuring en/of moet dus een geldig groen keuringsbewijs kunnen voorleggen. De waarde van deze recyclage premie is eveneens afhankelijk van de Euronorm; Euro 1&2&3 : 150€, Euro 4: 250€; Euro 5 : 300€.
De recyclage premie is een onafhankelijk premie, die niet kan vermeerdert worden met de werkelijke waarde van het voertuig, de recyclage premie is de minimum waarde voor het voertuig
De recyclage is niet van toepassing op al onze wagens.
 
Toutes les voitures que vous trouvez sur www.ottostad.be sont en stock en livrable de suite.
 
Toutes nos voitures sont en stock et peuvent être livré de suite.
De suite; donner nous svp les temps pour de nouveau nettoyer votre nouvelle voiture.
Le plus simple pour vous et pour nous c’est de payer votre voiture par virement.
Si nous sommes client à la même banque cela passe de suite, si non cela peut prendre jusque 48-heures.
Si vous voulez d’abord voir votre véhicule avant de payer, ceci est également possible.
Nous acceptons du liquide jusque 3.000€ (max 2.999,99€) -  loi du 01/01/2014 "Lutte contre le blanchiment de capitaux".
Aucune exception à cette règle ne sera autorisée.
Il y a plusieurs raison :
 
 • OTTOSTAD n’a pas de contrat fixe avec certains fabricant(s) ou constructeur(s).
  On achète nos voitures partout en Europe, là ou ils sont beaucoup moins chère qu’en Belgique.
 • Chez OTTOSTAD on achète des nombreuses voitures en même temps, cela nous permets d’avoir des plus grosses remises.
  ACHETER MOINS CHERE = PRIX PLUS BAS.
 • Chez OTTOSTAD on ne doit pas rencontrer aux normes que les constructeur oblige leur réseau de concessionnaires pour créer de l’uniformité.
  Autrement dit, nos bureaux ne sont pas les plus chères, nous n’avons pas de catalogues coûteux mais une simple fiche explicative par modèle vendue.
  COÛTS REDUITS = PRIX PLUS BAS
Chez OTTOSTAD on vend que des voitures neuves ou des voitures très récent.
Nos voitures sont tous couvert par la garantie européenne du constructeur que chaque marque est obligé de fournir sur leur modèles vendu en Euope.
Au contraire que beaucoup de concessionnaires vous voulez faire croire, ce n’est pas le concessionnaires qui vous accorde la garantie, c’est la marque même.

 
La prime de récyclage, uniquement de l'apllication pour des clients particulier sans numéro de TVA, est accordé en cas de remise d'une voiture acienne et complet. Le véhicule repris doit minimum  être immatriculer depuis 6-mois en Belgique et les coordonnées de l'ancienne véhicule doivent correspondre avec la facture et la carte grise de la nouvelle voiture. Le véhicule repris doit être complet, en état démarrer et de rouler sans aide éxtérieur, ne peut pas être accidenté et/ou avoir une incendie. Le véhicule repris ne peut avoir une carte rouge ou une carte qui n'est plus valable au contrôle technique. Le montant de votre prime de récyclage dépand du norme Euro; Euro 1&2&3: 150€, Euro 4: 250€, Euro 5: 300€.
La prime de récyclage est un prime indépendant, elle ne s'ajoute pas au valeur réel de la voiture, la prime de récyclage est un prix minimum pour la voiture.
La prime de récyclage n'est pas de l'application sur toutes nos voitures.